Позакласний захід з фізики учнів 9 класів
Інтелектуальна гра « Хрестики  нолики».

Вчитель з фізики
Сущенко В.О.

Завантажити

 Фізичні диктанти 8-9 клас пропонується   

 для вчителів під час перевірки знань учнів,     

       а також для учнів при самостійному

          вивченні  навчального матеріалу.

 

                                          МЕХАНИЧНИЙ РУХ                                           

   8 клас

 

                                         I варіант

 

 1. Основна задача механіки це  ….
 2. Щоб визначити шлях, пройдений тілом під час рівномірного руху, треба…. 
 3. Система відліку включає….
 4. Середня швидкість обчислюється по формулі….
 5. Періодом обертання називається….
 6. Амплітуда коливання….
 7. Математичний маятник, це….
 8. Незатухаючі коливання…..
 9. Чому дорівнює швидкість світла?
 10. Звукові коливання….
 11. Поперечні хвилі….
 12. Приймачі звуку ….
 13. Інфразвук, це звук який має частоту….
 14. Від чого залежить тон звуку?

 

 

                                           II варіант

 

1.     Траєкторія – це….

2.     Наведіть приклади явищ , що належать до рівномірного руху. 

3.     Швидкість руху , це….

4.     Якою може бути форма траєкторії руху?

5.     Частота обертання, це….

6.     Маятником називають….

7.     Затухаючі коливання….

8.     Швидкість звуку дорівнює….

9.     Поздовжені  хвилі….

10.                       Швидкість звуку у воді….

11.                       Луна. Наведіть приклади.

12.                       Джерела звуку….

13.                       Ультразвук, це звук який має частоту….

14.                       Від чого залежить гучність звуку? 

 

 

                                  « ВЗАЄМОДІЯ»         ч. I                                 

8клас

 

                                                      I варіант

 

1.     Інерція тіла, це фізичне явище….

2.     Інертність тіла залежить від….

3.     Як можна визначати масу тіла?

4.     Сформулювати другий закон Ньютона.

5.     Рівнодійною силою називають силу, яка знаходиться….

6.     Закон всесвітнього тяжіння.

7.     Гравітаційна стала.

8.     Сила тяжіння обчислюється….

9.     Вага тіла , яке рухається з прискоренням вниз знаходиться….

10.                       Перевантаження , такий стан тіла, який…..

11.                       Як рухається тіло, кинуте горизонтально….

12.                       Сформулювати закон Гука. Крихкість

13.                       Сила тертя,

14.                       Її види.

15.                       Важіль….

16.                       Похила площина це…..

 

                                                      II варіант

 

 1. Динаміка- це розділ фізики який вивчає….
 2. Чому виникає прискорення?     
 3. Маса тіла є мірою….
 4. Сформулювати перший закон Ньютона.
 5. Формула сили, одиниці її вимірювання.
 6. Сили всесвітнього тяжіння.
 7. Прискорення вільного падіння.
 8. Центр тяжіння , це….
 9. Вагою нерухомого тіла називають….
 10. Невагомість- це стан тіла, коли….
 11. Описати рух тіла ,кинутого під кутом до горізонту:
 12. Сила пружності….
 13. Пластичність це….
 14. Плече сили….
Блок, його робота.