«Конституція України»
Закони України:
«Про освіту»
«Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV   (зі змінами)
«Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII  (зі змінами)
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 р. № 2899-IV
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на населення» від 11.06.2009 р. № 1512- IV
«Про інформацію» від 13.01.2001р.  № 2938- VI (зі змінами)
«Про охорону дитинства»
«Про фізичну культуру і спорт»
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»
«Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»  від 05.03.2009 р. № 1065- VI
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» від 21.01.2010р.  № 1824- VI
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України   від 14.01.2004 р. № 24)
 
Укази Президента України:
«Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя»  від 15.03.2002 р. № 258/2002
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 р. № 1013/2005
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. № 244
«Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти.» від 27.04.2009 р. № 272/2009
«Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі (липень, 2013р.)» від 10.11.2009 р. № 9/5/2009
«Про розвиток учнівського врядування» від 07.12.2009р. № 1/9-850
«Про затвердження Державної цільової програми впровадження у НВП загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікативних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» від 13.04.2011 р. № 494
 
Постанови Кабінету Міністрів України:
5. «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти» від 22.08.1996 р.
5. «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 11.03.2000 р. № 646
5. «Про правила дорожнього руху» від 10.10.01 № 1306
5. «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2005р.» від 27.12.2006 р. № 1849
6. «Про затвердження Порядку здійснення медичного обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 08.12.2009 р. № 1318
5. «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. № 778
5. Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання від 27.08.2010 р. №779
Розпорядження Кабінету Міністрів України:
«Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 р.» від 05.10.2009 р. № 1622-р
«Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 р.» від 03.12.2009 р.http://klasnaocinka.com.ua/img/icon/folder.png № 1482-р
«Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики і сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» від 29.11.2010 р. № 2140-р
«Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до2016 року» від 13.04.2011 р. № 330-р
«Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році «Року спорту та здорового способу життя» від 27.04.2011 р. № 360-р
 
Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
«Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт» від 18.08.1998 № 305
«Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» від  24.05.2000 р. № 149
«Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу» від 05.02.2001 р. № 45
«Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» від 20.08.2002 р.        № 476
«Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 р. № 601
«Про затвердження Типових навчальних планів початкової школи»             від 29.11.2005 р. № 682 (2-4 класи; 2012-2013 н.р.)
«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах»                             від 14.06.2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106
«Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» від 04.09.2006 р. № 640
«Про затвердження Змін до положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» від 07.02.2012 р. № 116
«Про затвердження Положення  про Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика» від 13.03.2008 р. № 168
«Про внесення змін до Положення про Похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та Похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» від 17.03.2008 р. № 187
«Про затвердження Інструкції про переведення та випуску учнів (вихованців) навчальних закладів системи зальної середньої освіти»  від 14.04.2008 р. № 319
«Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для основної школи (5-9 класи)» від 23.02.2004 № 132, від 05.02.2009 р. № 66 (зі змінами)
«Про затвердження Положення про забезпечення  медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.07.2009 № 518/674  (МОН України та МОЗ України)
«Про впровадження принципів гендерної рівності в освіті» від 10.09.2009 р. № 839
«Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі» від 11.09.2009 р. № 854
«Про затвердження Конституції національно-патріотичного виховання молоді» (спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України) від 27.10.2009 р. № 3754/981/538/49
«Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням КМУ» від 03.12.2009 р. № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період в 2012 р.» від 21.12.2009 р. № 1153 «Про затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ» від 05.10.2009 р. № 1622-р
«Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 р.» від 20.01.2010 р. № 20
«Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року» від 01.02.2010 р. № 58
«Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» від 01.02.2010 р. № 59
«Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» від 01.10.2010 р. № 912
«Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. № 930, від 20.12.2011 р.№ 1473 (зі змінами)
«Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»  від 18.02.2008р. № 94, від 21.12.2009 р. №1151 (зі змінами), від 23.11.2010 р. № 1116 (зі змінами)
«Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа «Затверджено Міністерством освіти і науки України» від 28.10.2010 № 1021
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року» від 30.12.2010 р. № 1312
«Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» від 27.08.2010 р. № 834
«Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році» від 29.03.2011 р. № 292
«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 р. № 329
«Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями» від 03.01.2012 р. № 2
«Про виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 19.01.2012 р. № 43 
 
Інструктивно – методичні листи:
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 06.02.2008р. № 1/9-61
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів від 06.02.2008 р. № 1/9-
Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту від 08.02.2010 р. № 1/9-67
Щодо виконання плану заходів із протидії  проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2010-2012 роки від 11.03.2010 р. № 1/9-103
Щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин від 11.04.2011 р. № 1/9-259
Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» (рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у першому класі) від 09.06.2011р. № 1/9-455
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на
 2011-2012 н.р.» від 07.05.2012 № 1/9-341
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012-2012 н.р.» від 23.05.2012 р. № 1/9-399
«Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту» від 28.04.2012 р. № 1/9-326
«Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай Руку першокласнику!» від 30.01.2012 р. № 1/9-66
 
Регіональні нормативно-законодавчі акти:
 
Рішення Дніпропетровської обласної ради «Про затвердження герба та прапора Дніпропетровської області»
Міська програма «Молодь Дніпропетровська 2007-2012 роки»  від 08.11.2006 р. № 16/16
Розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 30.09.2009 р. № 509/3-09 «Про стан протидії злочинності та забезпечення правопорядку на території області»
Про поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх  (наказ ГУОН від 06.10.2009р. № 760)
Про продовження строку дії на 2011 рік Комплексної програми профілактики злочинності у м. Дніпропетровську
Про затвердження Плану заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 р.  (наказ ГУОН від 15.02.2010 р. № 95)
Щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту (наказ ГУОН від 29.11.2010 р. № 986)
Про виконання плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року  (наказ ГУОН від 11.02.2011 р. № 89/0/212-11)