Девіз роботи школи

 «Школа – це життя,  це окрема країна в країні,

де вчать жити, творити, працювати, мріяти,

реалізувати себе»

Проблема школи:

«Розвиток, виховання і соціалізація в освітньому процесі

Нової української школи – шлях до конкурентноздатності

і самоефективності здобувачів освіти».

 

Структура та органи управління Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

Управління Першотравенською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №3 в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

  • засновник – Засновником Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 є виконавчий комітет Першотравенської міської ради, заклад підпорядкований міському відділу освіти виконавчого комітету Першотравенської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування здобувачів освіти.

  • керівник закладу освіти – директор Першотравенської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 – Вовк Лариса Миколаївна. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

  •  постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

  • колегіальний орган громадського самоврядування – Рада школи. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Очолює  раду закладу  освіти голова, який обирається із складу ради.

  • органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування.

Схема управління закладом освіти