ДПА-2021

Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1153-20#Text